MAGYAR EURITMIA – MOZGÁSMŰVÉSZETI TÁRSASÁG

Rendelkezés az 1%-ról

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

18088548-1-42

A kedvezményezett neve:

Magyar Euritmia –Mozgásművészeti Társaság

13KOZ_18088548141_Magyar_Euritmia_Társaság_1432124302886

 

 

TUDNIVALÓK

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

FONTOS!

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

Köszönjük, ha adója 1%-val Társaságunkat

támogatja!

A 2017-es személyi jövedelemadó rendelkezés szerinti 1%-ból befolyó támogatások felhasználásáról szóló beszámoló itt található.

Beszámoló

A Társaság Alapszabályának megfelelően egyik fontos célunk az euritmia művészetének megismertetése, oktatása, egészségmegőrző hatásának megismertetése és előadások szervezése. A 2016/17-es évben is folyamatosan szerveztünk felnőtt csoportoknak euritmiát, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés céljából.

Rendszeresen tartottunk felnőtt csoportoknak euritmiafoglalkozásokat. Két csoportunkban kimondottan a saját élményű átélés volt a cél. Folytatódott a végzett euritmisták számára szervezett terápiás euritmia-továbbképzés, és lehetőséget biztosítottunk orvosoknak és terapeutáknak a higiénés, terápiás euritmiagyakorlatok megismerésére.

A különböző életterületeken dolgozó felnőttek, fiatalok, idősebbek, nyugdíjasok megismerhették és átélhették a rendszeres euritmiafoglalkozások harmonizáló, egészségmegőrző, frissítő hatását. A szakmailag hasonló területen dolgozó terapeuták, orvosok bővíthették tudásukat. Az euritmisták egy csoportja továbbképzések keretében folytathatta a terápiás euritmia gyakorlatainak és elméletének megismerését.

 

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az Egyesületünk által működtetett képzés tagja a Nemzetközi Euritmia Szövetségnek, és jogosult a Szövetség tanárképzési programja szerinti oktatást budapesti helyszínen megszervezni. A 2016/17-es évben egy harmadéves és egy kezdő csoport folytatta tanulmányait. Rendszeresen gondoskodtunk továbbképzési lehetőségekről a már végzett euritmisták számára. Társaságunk tagjai rendszeresen tartanak ismeretterjesztő, bemutató előadásokat, euritmiaórákat a Waldorf iskolák szülői közösségeinek és a gyerekeknek. 

A Társaságunk által megszervezett képzés lehetővé teszi, hogy a Waldorf iskolákban kötelezően oktatott euritmiát megfelelő képesítéssel rendelkező tanárok oktathassák. A tanárok által az euritmia több ezer gyermekhez eljut, segítve ezáltal az egészséges fejlődésüket. Az ismeretterjesztő, bemutató euritmiaórákon a szülők, és más érdeklődő felnőttek megismerhetik, gyakorolhatják az euritmiát, saját élményű tapasztalatot szerezve az euritmia jótékony, képességfejlesztő hatásairól.

 A Társaság rendszeres szakmai találkozók szervezésével is támogatja a pedagógiai euritmiában tevékeny euritmisták szakmai fejlődését és tapasztalatcseréjét.

 

Kulturális tevékenységek

Társaságunk újabb nyilvános, színházi előadásokat szervezett: MOM Kulturális Központban, IBS-színpadon, meghívott előadóként Grazban, Breitenfurtban, Nádor teremben.  Novemberben a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában majd decemberben a Társaság székhelyén mutattunk be egy-egy kisebb előadást. A társművészetekkel való együttműködés keretén belül, az euritmiát kísérő zenészeknek lehetőséget biztosítottunk önálló koncertek tartására.

Sor került az euritmia egyes területeit ismertető, demonstrációkkal kísért előadásokra is, amely a végzős hallgatók számára a Nemzetközi Euritmia Szövetség által megjelölt vizsgakövetelmény. A társművészetekkel való együttműködés keretén belül megszerveztünk négy ingyenes koncertet a Társaság székhelyén.

A budapesti és vidéki előadások nagyszámú, érdeklődő közönsége átélhette az euritmia-mozgásművészet színpadi megformálását, világítástechnikával, jelmezekkel, igazi színházi körülmények között. A művészi produkció által új kulturális élményekkel gazdagodott mindenki. A közönség részéről nagyon sok elégedett, lelkes visszajelzés érkezett. A kisebb, bensőséges hangulatú euritmiaelőadásokon és zenei produkciókon a támogató baráti körrel építhettük, erősíthettük a kapcsolatot.

 

Mihálcz Dóra