Az euritmia története

 

D8K_0348Az euritmia a versek és zenedarabok egy időben hangzó és vizuális élményként való megjelentetése, innen az elnevezés is: szép, jó ritmus.

Az euritmia az egész test mozgásával, a tér és idő világában teszi láthatóvá a hangzó beszédet vagy a zenét. Ha az ember az egész testével beszél és énekel, a szó, a zene újra tetté, teremtó erővé válik.

 

Az Euritmia Magyarországon

Az első magyar euritmisták még Rudolf Steiner életében tanultak és dolgoztak Svájcban illetve Németországban. Éveken át kis csoportokban Magyarországon is ápolták az euritmiát, de az igazi fejlődés az 1989-es változás után kezdődött, amikor Scheily Mária és Clemens Scheuning intenzív bevezető kurzusokat indítottak.

Ezt az új mozgásművészetet nagy érdeklődés fogadta, és gyorsan ismertté vált Magyarország szerte. 1992-ben indult Budapesten a magyar Euritmia Képzés, amelynek létrehozását, az érdeklődésen kívül, a dinamikusan fejlődő Waldorf mozgalom indokolta.

Az euritmia évek óta jelen van fakultatív tantárgyként a Gyógypedagógiai Tanárképzésen is.

 

Pedagógiai Euritmia

„Az euritmián edzett akaraterő végigkíséri az embert egész életén, míg más akaratfejlesztő módszerek hatása, az időközben szerzett tapasztalatok és átélt események következtében később elhalványulhat.”

(Rudolf Steiner: Három előadás a népiskolai pedagógiáról)

A Waldorf óvodákban és iskolákban a gyerekeknek lehetőségük van négy éves koruktól kezdve, egészen az érettségiig euritmiázni.

A felnövekvő gyermek az első évek ritmusos, alliterációs gyakorlataitól elindulva érett lírai, drámai és zenei előadások bemutatásáig, az euritmia széles skáláját tapasztalhatja meg.

A „lélek tornája” a gyermekek harmonikus testi, lelki és szellemi fejlődését segíti.

Az euritmia jótékony hatása, a pedagógiai euritmián kívül, számos területen megjelenik, mint művészeti-, gyógy euritmia, idősek euritmiája, munkahelyi euritmia.