Hírek

Beszámoló

.

A Társaság Alapszabályának megfelelően egyik fontos célunk az euritmia művészetének megismertetése, oktatása, egészségmegőrző hatásának megismertetése és előadások szervezése. A 2016/17-es évben is folyamatosan szerveztünk felnőtt csoportoknak euritmiát, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés céljából.

D8K_0122

.

 

Rendszeresen tartottunk felnőtt csoportoknak euritmiafoglalkozásokat. Két csoportunkban kimondottan a saját élményű átélés volt a cél. Folytatódott a végzett euritmisták számára szervezett terápiás euritmia-továbbképzés, és lehetőséget biztosítottunk orvosoknak és terapeutáknak a higiénés, terápiás euritmiagyakorlatok megismerésére.

A különböző életterületeken dolgozó felnőttek, fiatalok, idősebbek, nyugdíjasok megismerhették és átélhették a rendszeres euritmiafoglalkozások harmonizáló, egészségmegőrző, frissítő hatását. A szakmailag hasonló területen dolgozó terapeuták, orvosok bővíthették tudásukat. Az euritmisták egy csoportja továbbképzések keretében folytathatta a terápiás euritmia gyakorlatainak és elméletének megismerését.

.

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az Egyesületünk által működtetett képzés tagja a Nemzetközi Euritmia Szövetségnek, és jogosult a Szövetség tanárképzési programja szerinti oktatást budapesti helyszínen megszervezni. A 2016/17-es évben egy harmadéves és egy kezdő csoport folytatta tanulmányait. Rendszeresen gondoskodtunk továbbképzési lehetőségekről a már végzett euritmisták számára. Társaságunk tagjai rendszeresen tartanak ismeretterjesztő, bemutató előadásokat, euritmiaórákat a Waldorf iskolák szülői közösségeinek és a gyerekeknek.
D8K_0215

 

A Társaságunk által megszervezett képzés lehetővé teszi, hogy a Waldorf iskolákban kötelezően oktatott euritmiát megfelelő képesítéssel rendelkező tanárok oktathassák. A tanárok által az euritmia több ezer gyermekhez eljut, segítve ezáltal az egészséges fejlődésüket. Az ismeretterjesztő, bemutató euritmiaórákon a szülők, és más érdeklődő felnőttek megismerhetik, gyakorolhatják az euritmiát, saját élményű tapasztalatot szerezve az euritmia jótékony, képességfejlesztő hatásairól.

 

A Társaság rendszeres szakmai találkozók szervezésével is támogatja a pedagógiai euritmiában tevékeny euritmisták szakmai fejlődését és tapasztalatcseréjét.

.

.

Kulturális tevékenységek

Társaságunk újabb nyilvános, színházi előadásokat szervezett: MOM Kulturális Központban, IBS-színpadon, meghívott előadóként Grazban, Breitenfurtban, Nádor teremben.  Novemberben a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában majd decemberben a Társaság székhelyén mutattunk be egy-egy kisebb előadást. A társművészetekkel való együttműködés keretén belül, az euritmiát kísérő zenészeknek lehetőséget biztosítottunk önálló koncertek tartására.
D8K_0382

Sor került az euritmia egyes területeit ismertető, demonstrációkkal kísért előadásokra is, amely a végzős hallgatók számára a Nemzetközi Euritmia Szövetség által megjelölt vizsgakövetelmény. A társművészetekkel való együttműködés keretén belül megszerveztünk négy ingyenes koncertet a Társaság székhelyén.

A budapesti és vidéki előadások nagyszámú, érdeklődő közönsége átélhette az euritmia-mozgásművészet színpadi megformálását, világítástechnikával, jelmezekkel, igazi színházi körülmények között. A művészi produkció által új kulturális élményekkel gazdagodott mindenki. A közönség részéről nagyon sok elégedett, lelkes visszajelzés érkezett. A kisebb, bensőséges hangulatú euritmiaelőadásokon és zenei produkciókon a támogató baráti körrel építhettük, erősíthettük a kapcsolatot.

 

Mihálcz Dóra

D8K_0285