Hírek

Beszámoló

.

A Társaság Alapszabályának megfelelően egyik fontos célunk az euritmia művészetének megismertetése, oktatása, egészségmegőrző hatásának megismertetése és előadások szervezése. Ennek megfelelően a 2014-es évben is rendszeresen szerveztünk felnőtt csoportoknak euritmiát, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés céljából. D8K_0122

A résztvevők két csoportjánál a saját élményű, egészségmegőrző hatás elérése volt a cél, két csoportban az orvosi, terapeuta továbbképzési tanulmányokhoz kapcsolódva, a higiénés, frissítő, harmonizáló hatású gyakorlatok megismerése volt a cél. Egy következő csoport a szociáleuritmia gyakorlataival, egy konkrét munkahely munkatársaiként, csoportépítő tréninghez kapott segítséget. Esetenként egyes érdeklődők egyéni foglalkozásokon kaphattak egészségmegőrző, terápiás hatású segítséget.
A legkülönbözőbb területen dolgozó, érdeklődő felnőttek (pedagógusok, gyógypedagógusok, orvosok, terapeuták, számítógépen dolgozó, irodai alkalmazottak, kereskedők, vezető beosztásúak stb.) megismerhették az euritmia harmonizáló, egészségmegőrző, frissítő, csoportépítő, szociális hatását. A szakmailag hasonló érdeklődésű emberek bővíthették tudásukat.

.

.

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Megszerveztük, a Nemzetközi Euritmia Szövetség tanári képzési programja szerint, egy haladó és egy kezdő csoport oktatását, azzal a céllal, hogy megszerezhessék az általuk aláírt euritmia tanári diplomát, amely feltétele a Waldorf iskolákban az euritmia tanításának. Társaságunk tagjai oktatják az euritmiát több Waldorf- pedagógiai intézményben (óvodákban, iskolákban, képzéseken) és egy orvos-továbbképzésen is.D8K_0215

A Társaság rendszeresen gondoskodott az euritmisták szakmai továbbképzéséről, belső képzéseket megszervezve, amelyekre belföldi és külföldi előadókat hívott meg (művészeti euritmia, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témakörökben). Ilyen módon a Társaság biztosítja, hogy a nemzetközi tantervi követelményeknek megfelelően, az alapképzésen és rendszeres továbbképzéseken részt vevő euritmisták, a Waldorf tanterv követelményeinek megfelelően vezethessék a Waldorf iskolákban és óvodákban az euritmia foglalkozásokat és ezáltal teszi lehetővé a Társaságunk, hogy több száz gyermek és érdeklődő felnőtt részesülhessen az euritmia képességfejlesztő, nevelő hatásában.

A Társaság rendszeres szakmai találkozók szervezésével is támogatja a pedagógiai euritmiában tevékeny euritmisták szakmai fejlődését és tapasztalatcseréjét.

.

.

Kulturális tevékenységek

A 2014-es évben a Társaság több euritmia előadást szervezett, részben önállóan, részben közösen más művészekkel (zenészek koncertjén, színészi előadáson való közreműködőként), vagy külföldről érkezett vendégekkel közösen. A Társaság székhelyén több ingyenes bemutatóra került sor, először a művészeti csoport nyáron tartott előadására, majd az euritmiát intenzíven tanuló, a kezdő és a végzős csoport által bemutatott műsorra. D8K_0382

Sor került az euritmia egyes területeit ismertető, demonstrációkkal kísért előadásokra is, amely a végzős hallgatók számára a Nemzetközi Euritmia Szövetség által megjelölt vizsgakövetelmény. A társművészetekkel való együttműködés keretén belül megszerveztünk négy ingyenes koncertet a Társaság székhelyén.

Ezen kívül három nagy, színházban bemutatott nyilvános művészi euritmia előadásra is sor került, decemberben, a Zenetudományi Intézetben (koncerttel egybekötött euritmia előadás), márciusban az IBS színpadán, áprilisban egy rendezvény keretén belül, meghívott előadóként a MOM Művelődési Házban. Az Euritmia Társaság szervezte meg a próbákat, a zenészekkel, színészekkel való kapcsolatot, az előadások helyszínét, programját, a közönséget és kereste a támogatókkal való kapcsolatot.

.

D8K_0285

Az előadásokkal, ismeretterjesztéssel, tájékoztatással sikerült egy egyre bővülő támogatói kört felépíteni, akik figyelemmel és támogató módon kísérik munkánkat.
Három teltházas nyilvános euritmia előadáson a közönsége átélhette az euritmia-mozgásművészet színpadi megformálását, új világítástechnikával, jelmezekkel, igazi színházi körülmények között. A művészi produkció által új, frissítő, kulturális élményekkel gazdagodott mindenki. Az euritmisták művészi produkcióját a közönség lelkesedése és sok pozitív visszajelzés támogatta. A kisebb, bensőséges hangulatú euritmia előadásokon és zenei produkciókon a támogató, baráti körrel építhettük, erősíthettük a kapcsolatot.

Mihálcz Dóra