Gyógyeuritmia

A gyógyeuritmiát dr. Rudolf Steiner dolgozta ki 1921-ben. Az euritmián alapszik és lényeges alkotórésze az anrtopozófiai orvoslás rendszerének, amely mind a természettudományos, mind az antropozófiai-szellemtudományos ismereteket magában foglalja.

A gyógyeuritmia célja, hogy segítsen a páciensnek mozgásba hozni saját öngyógyító erőit, hogy utat találjon saját egészségéhez.

A gyógyeuritmia eszközei a mozgással megjelenített hangzók. A nyelv minden egyes hangzójának megvan a megfelelő mozgásformája, amelyeket a mássalhangzók esetében mint plasztikus formát,a  magánhangzók esetében mint geometriai formát mindenekelőtt a karjával képez a felegyenesedett ember. Éppen így a zenei euritmia zenei elemei is átalakíthatók zenei gyógyeuritmiai gyakorlatokká.

 

 1. Hatásmechanizmusa

Az euritmia beszédhangzó és zenei hang mozdulatai a szervek képződési folyamatával és tevékenységével függenek össze. A gyógyeuritmiában ezeket a mozgásokat úgy alakítják át, hogy azok visszahatnak a mozgást végzőkre és élénkítik azokat az erőket, amelyek a szervezet kialakulásának és funkcióinak alapjául szolgálnak. Célzott terápiás eszközként alkalmazzák őket, hogy élénkítsék azokat az egészséget támogató folyamatokat, amelyek az adott betegség ellenében hatnak.

A gyógyeuritmiában a következő szempontok szerint módosítják az euritmiai hangzó mozdulatokat a terápiás hatás érdekében:

 • a terápiásan előírt (indiciált) hangzó vagy hangzók egymásutániságának (hangzósorok) ismételt mozgása
 • a karmozgásokat specifikus lábmozgások kísérik. Ugrások, ritmusok és különböző tempók teszik lehetővé a fokozott beavatkozást az adott szervi funkciókba
 • a gyakorlatok speciális felépítése által az időbeli térbelivé, a térbeli időbelivé alakul át
 • önmagunk érzékelése a mozgásfolyamatban
 • a gyakorlatok közötti szünetnek központi jelentősége van, épp úgy, mint a végén következő pihenésnek.

Gyógyeuritmiai kezelés esetén olyan mozgássorokat alkalmaznak, amelyek speciálisan az adott kórképre és a páciens individuális alkatára szabottak és az előírt hangzó a gyógyeuritmiai megerősítés által olyan hatékony lehet, mint egy gyógyszer.

Kiegészítésképpen euritmiai gyakorlatok is felhasználhatók, ha a gyógyeuritmista a terápiás cél támogatására alkalmazza őket.

 

 1. Indikáció, célcsoport

A gyógyeuritmia minden életkorban alkalmazható majdnem minden konstitucionális krónikus és akut megbetegedés esetén, többek között akut és degeneratív ideg-, anyagcsere-, szív és érrendszeri betegségek esetén, a pszichoszomatikában és a pszichiátriában, gyermekkori fejlődési zavarok, szempanaszok, fogszabályozási problémák, izombetegségek estén.

 1. Megvalósítás

A gyógyeuritmia rendszerint egyéni terápia orvosi rendelésre. Az individuális terápiás tervet a terapeuta állítja össze a páciens adott helyzetének megfelelően. Egy terápiás óra kb 30-60 percig tart. A páciens megtanulja a terápián a mozgásokat és mozgásfolyamatokat és önállóan rendszeresen tudja őket gyakorolni és alkalmazni. Rendszerint nem dolgoznak érintéssel. Speciális esetekben támogatják vagy vezetik a mozgásban a pácienst. A gyakorlatok a páciens állapotának megfelelően ülve és fekve is végezhetők. Arra törekszenek, hogy a páciens a gyakorlatokatintegrálja a hétköznapjaiba és rendszeresen gyakorolja őket.

 1. Praxisok

Agyógyeuritmiát magán praxisokban, klinikákon, szanatóriumokban, idősek otthonában, gyógypedagógiai és szociálterápiai intézetekben, Waldorf iskolákban és óvodákban ajánlják.

 1. Képzés

A gyógyeuritmista képzés előfeltétele egy elismert diplomával zárult 4 éves euritmista alapképzés. Erre épülve kapcsolódik a másfél éves gyógyeuritmista képzés, amely a dornachiGoetheanum Szabad Szellemtudományi Főiskola Orvosi Szekciójának (MedinzinischeSektion der FreienHochschulefürGeisteswissenschaft am GoetheanuminDornach) diplomájával zárul, és feljogosít a gyógyeuritmia gyakorlására és az Anthromed védjegy használatára. Avilágszerte létező képzések adatait a következő címen találják:

www.forumhe-medsektion.net

 1. Anthromed

Az Anthromed közhasznú társaság azzal a céllal, hogy ezzel a védjeggyel biztosítsa és tovább fejlessze az atropozófiai orvoslás minőségét.

www.athromed.de

A védjegy minden gyógyeuritmista rendelkezésére áll, aki olyan elismert gyógyeuritmiai szakmai szövetséghez tartozik, amely szerződéssel kapcsolódik az Anthromed-hez. A következő nemzeti gyógyeuritmiai szakmai szövetségek kapcsolódtak ez idáig a védjegyhasználathoz: USA, Svédország, Olaszország, Németország, Hollandia, Ausztria, Magyarország, Svájc Anglia.