MAGYAR EURITMIA – MOZGÁSMŰVÉSZETI TÁRSASÁG

Az euritmia mint látható beszéd és látható ének a hangképzés mozgástörvényein alapul.

Az euritmia egy új mozgásművészet, amelyet a XX. század első felében (1912 – 1913) Rudolf Steiner segítő útmutatásai alapján egy kis csoport fejlesztett ki. Eleinte mint színpadi művészet jelent meg, majd a Waldorf-iskola megalakulásával a pedagógiában és a terápiában is alkalmazni kezdték.

A kiáramló levegőt a gége és a hangképző szervek mint áramló, állandóan létesülő szobrot plasztikusan formálják meg. Ez a légáramlat a kinti levegővel találkozva továbbáramlik, és formákat hoz létre. Mindez a hangszálak rezgése, a gége és a fül felépítése miatt érzékeink számára mint hangzó, akusztikus élmény jelenik meg. Az euritmia megpróbálja ehhez a plasztikus részhez kapcsolódva mozgásban, vizuálisan is megjeleníteni a levegőáram létesülő, ritmikus mozgásait. Innen az elnevezés is: szép, jó ritmus.

Ez a plasztikus impulzus kapcsolódik a görög művészethez is. A görög szobrok és reliefek harmóniája és ritmusa elevenedik meg az euritmiában. Az euritmiához hasonlóan, a művészi beszéd is a plasztikus, ritmikus elemeket alkalmazza a gondolatok ki nem mondható részének megjelenítésére. Így a hangzók zeneisége, a ritmus és a forma plasztikussága, akár egy drágakő, sokkal több jelentést hordoz, mint ami első hallásra föltárul előttünk.

Az euritmia a hangzók plasztikájához, a gondolatok vonalszerűségéhez, a felépítés drámaiságához mozgással közelít. A versek és a zenedarabok így egy időben hangzó és vizuális élményként jelennek meg előttünk.

Az euritmia kapcsolódni kíván egy olyan fajta új élményhez, amely felszabadítja az embert, kitágítja egészen a kozmoszig, és megpróbálja az örök működő szellemiséget megjeleníteni a mozgásban.  

Az euritmia a versek és zenedarabok egy időben hangzó és vizuális élményként való megjelentetése, innen az elnevezés is: szép, jó ritmus.

Az euritmia az egész test mozgásával, a tér és idő világában teszi láthatóvá a hangzó beszédet vagy a zenét. Ha az ember az egész testével beszél és énekel, a szó, a zene újra tetté, teremtó erővé válik.

Az Euritmia Magyarországon

Az első magyar euritmisták még Rudolf Steiner életében tanultak és dolgoztak Svájcban illetve Németországban. Éveken át kis csoportokban Magyarországon is ápolták az euritmiát, de az igazi fejlődés az 1989-es változás után kezdődött, amikor Scheily Mária és Clemens Scheuning intenzív bevezető kurzusokat indítottak.

Ezt az új mozgásművészetet nagy érdeklődés fogadta, és gyorsan ismertté vált Magyarország szerte. 1992-ben indult Budapesten a magyar Euritmia Képzés, amelynek létrehozását, az érdeklődésen kívül, a dinamikusan fejlődő Waldorf mozgalom indokolta.

Az euritmia évek óta jelen van fakultatív tantárgyként a Gyógypedagógiai Tanárképzésen is

Pedagógiai Euritmia

„Az euritmián edzett akaraterő végigkíséri az embert egész életén, míg más akaratfejlesztő módszerek hatása, az időközben szerzett tapasztalatok és átélt események következtében később elhalványulhat.”

(Rudolf Steiner: Három előadás a népiskolai pedagógiáról)

A Waldorf óvodákban és iskolákban a gyerekeknek lehetőségük van négy éves koruktól kezdve, egészen az érettségiig euritmiázni.

A felnövekvő gyermek az első évek ritmusos, alliterációs gyakorlataitól elindulva érett lírai, drámai és zenei előadások bemutatásáig, az euritmia széles skáláját tapasztalhatja meg.

A „lélek tornája” a gyermekek harmonikus testi, lelki és szellemi fejlődését segíti.

Az euritmia jótékony hatása, a pedagógiai euritmián kívül, számos területen megjelenik, mint művészeti-, gyógy euritmia, idősek euritmiája, munkahelyi euritmia.

Gyógyeuritmia

A gyógyeuritmiát dr. Rudolf Steiner dolgozta ki 1921-ben. Az euritmián alapszik és lényeges alkotórésze az anrtopozófiai orvoslás rendszerének, amely mind a természettudományos, mind az antropozófiai-szellemtudományos ismereteket magában foglalja.

Artemisz Euritmia Színpad

Az Artemisz Euritmia Színpad nevét 2010-ben kapta. Az alkalmat egy zenetanárnő meghívása szülte, aki egy továbbképzésen ismerkedett meg az euritmiával, s ez olyannyira megtetszett neki, hogy mindenképpen szerette volna városában, Százhalombattán is megismertetni.

Száz éves az euritmia

Éppen száz évvel ezelőtt, 1912-ben született meg egy új mozgásművészet, az euritmia, amelyet Rudolf Steiner az első Goetheanum építésével párhuzamosan dolgozott ki. A 18 éves Lory – Maier Smits valamilyen ritmikus táncot keresett és édesanyja Rudolf Steiner tanácsát kérte, aki mintha várta volna a kérdést és megkezdődött  új mozgásművészet kidolgozása.

„Testből font jelbeszéd” 

Az euritmia egyfajta mozgásművészet. Maga a szó görög eredetű, jelentése jó, szép ritmus. Rudolf Steiner az 1910-es években indította útjára, s azóta művészeti, pedagógiai és gyógyító ága egyaránt termékeny.

Látható beszéd és ének

“Oly csend, amely a fényből éled
S csendülve alkot dallamot,
Oly csend hirdesse: sose téved
A változó alakzatok
Sodrában aki nem mulandó Formákon tiszta szemmel ámul:
Mivel az üdvösség honát
Örök ámulat hatja át.”
                                               (Mezei Balázs)

Linkek

Bagdy Emőke: Az euritmia alapjai

„Az euritmia természetes mozgásforma a gyermekek számára.”

Azt mondtad: Euritmia?

Gyógyító hangok

Feliratkozás a hírlevélre

Adatkezelési nyilatkozat

Külföldről támogatott szervezetnek minősülünk!
.
Nagy örömünkre szolgál, hogy működésünket külföldi szervezetek is támogatják, melynek következtében
a Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság a 2017. évi LXXVI. törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.  
Köszönjük a minket támogató szervezetek adományait!
.
Külföldi támogatóink:
Freunde der Erziehungskunst, Hausserstiftung, Verein zur Förderung Anthroposophischer Art und Kunst
.
Köszönjük a belföldi szervezetek támogatását is:
Dm Hungary Kft.
Natura-Sophia Kft.
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa
_
.
Köszönjük továbbá minden magánszemély nagylelkű adományát!